Phần mềm Kiểm định tín hiệu vệ tinh GPS / GLONASS / GALILEO

Giới thiệu về giả lập tín hiệu GNSS

 • GSG-8 là một thiết bị giả lập tín hiệu GNSS (Global Navigation Satellite System) tiên tiến. Thiết bị này được thiết kế để mô phỏng các tín hiệu vệ tinh GPS, GLONASS, Galileo, và BeiDou, phục vụ cho việc kiểm thử và phát triển các hệ thống định vị vệ tinh và các thiết bị liên quan.

 • Bài toán đặt ra là trong các đơn vị có nhiều thiết bị GNSS cần kiểm thử, việc kiểm thử cần tiến hành định kỳ, các kết quả cần được theo dõi, thống kê, và báo cáo theo yêu cầu quản lý của đơn vị. Tuy nhiên, các giải pháp thiết bị, phần mềm sẵn có từ các nhà cung cấp nước ngoài không thể đáp ứng. Từ đó đặt ra bài toán xây dựng phần mềm kết nối thiết bị, lưu trữ và quản lý dữ liệu kiểm thử.
Nhân Tín là đơn vị Tư vấn, Nghiên cứu và phát triển Phần mềm, giải pháp CNTT có nhiều năm kinh nghiệm làm việc liên quan các thiết bị an ninh, quốc phòng (~ 10 năm): 
 • Phần mềm Ghi âm Ghi hình cơ động
 • Phần mềm Giám sát tốc độ phương tiện trên Cao tốc, Quốc lộ
 • Phần mềm Giám định tài liệu
 • Phần mềm Thiết bị Radar theo dõi lưu lượng giao thông

SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP

SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP

TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP

Quản lý đo lường, hiệu chuẩn

 • Tự động kết nối lấy dữ liệu đo lường, kiểm tra từ thiết bị chuyên dụng, phân tích và tính toán kết quả đo đạc, hiệu chuẩn

 • Xem chi tiết các kết quả kiểm tra đo lường

 • Xem lại lịch sử đo lường, kiểm tra theo từng thiết bị

 • Xuất kết quả kiểm tra, đo lường ra file theo mẫu.

Quản lý cấu hình, danh mục

 • Cấu hình kết nối tới thiết bị kiểm tra, hiệu chuẩn

 • Cấu hình lưu trữ dữ liệu từ thiết bị

 • Quản lý danh mục thiết bị đo

Quản lý người dùng, đăng nhập

 • Quản lý thông tin nhân viên bao gồm các chức năng sau: Tìm kiếm nhân viên, thêm/cập nhật/xóa thông tin nhân viên, phân quyền sử dụng phần mềm

 • Quản lý thông tin nhóm quyền để phân quyền nhân viên theo nhóm: Thêm/cập nhật/xóa nhóm quyền, phân quyền sử dụng phần mềm cho nhóm.

Quản lý thiết bị đo

 • Quản lý các thiết bị đo cần kiểm định, hiệu chuẩn (Tên thiết bị, chủng loại, xuất xứ, Model, năm sản xuất, thông số kỹ thuật, đơn vị-bộ phận sử dụng, …), cho phép thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin về thiết bị. Xuất danh sách thiết bị ra file Excel

 • Quản lý thời hạn kiểm định, lịch sử kiểm định từng thiết bị đo

 • Quản lý được tài liệu kỹ thuật, datasheet, các tài liệu kèm theo thiết bị (thêm, xóa, upload tài liệu), xem tài liệu trực tiếp trên phần mềm. Upload video hướng dẫn sử dụng, đo lường, hiệu chuẩn thiết bị.

Quản lý dữ liệu, tra cứu, thống kê

 • Quản lý kết quả đo, các tham số: thời gian khóa vị trí đầu tiên, độ chính xác vị trí, độ chính xác thời gian, độ nhạy, các tham số được hỗ trợ bởi thiết bị.

 • Tra cứu, tìm kiếm dữ liệu kết quả đo theo thiết bị đo, theo thời gian, theo kết quả, theo đơn vị sử dụng thiết bị.

 • Thống kê theo các tiêu chí về loại thiết bị, về thời gian, về kết quả đạt/không đạt, theo khoảng thời gian. Các thống kê có thể được xem dạng bảng, hoặc biểu đồ. Kết xuất báo cáo, in kết quả theo yêu cầu.

MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

JavaScript, C#, .NET Core

MySQL
FTP / LAN
Ubuntu

NHÂN TÍN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Nghiên cứu tính năng và vận hành thiết bị GSG
Phân tích yêu cầu chi tiết
Thiết kế, lập trình, phát triển phần mềm
Cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng
Dịch vụ bảo trì, nâng cấp
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ tư vấn :

0912 328 159 Mr. Tuấn Anh

Search