PM Quản lý trực quan kho vận công ty Sản xuất chế biến chè

Bối cảnh dự án
Project background

Khách hàng là một đơn vị trong lĩnh vực chế biến, sản xuất chè. Một trong những vấn đề gặp phải là việc quản lý kho chè từ chè tươi và chè qua mỗi khâu chế biến, làm sao trực quan, dễ nắm bắt và hình dung theo sơ đồ kho. 

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Angular JS, WEB API, SQL Server, SignalR, C#, HTML5, Javascript

Thông tin chi tiết
Information
Giải pháp đưa ra là tạo công cụ cho phép khách hàng tự cấu hình khu vực kho theo đúng sơ đồ kho bãi của mình, và con số tồn kho sẽ được hiển thị trên đúng khu vực đó, rất trực quan sinh động. Được khách hàng đánh giá rất cao.
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Công ty sản xuất và chế biến chè phía Bắc

Search