PHẦN MỀM ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Các phần mềm tiêu biểu

Là kết tinh tâm huyết, sáng tạo và sự tỉ mỉ

Bởi những con người hăng say lao động

Phần mềm quản lý Đề tài dự án Khoa học Công nghệ DKTech

Phần mềm quản lý Đề tài dự án Khoa học Công nghệ DKTech
Tên phần mềm Phần mềm quản lý Đề tài dự án Khoa học Công nghệ DKTech
Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nhân Tín
Tác giả Đỗ Tuấn Anh, Lê Phương Duy
Năm cấp 2016
Số bản quyền 990/2016/QTG
   

Hệ thống phần mềm xử lý và nhận dạng lỗi vi phạm An toàn Giao thông

Hệ thống phần mềm xử lý và nhận dạng lỗi vi phạm An toàn Giao thông
Tên phần mềm Hệ thống phần mềm xử lý và nhận dạng lỗi vi phạm An toàn Giao thông
Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nhân Tín
Tác giả Đỗ Tuấn Anh, Lê Phương Duy, Nguyễn Đình Tú
Năm cấp 2017
Số bản quyền 3551/2017/QTG
   

Phần mềm Công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ điều tra N-AISpy

Phần mềm Công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ điều tra N-AISpy
Tên phần mềm Phần mềm Công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ điều tra N-AISpy
Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nhân Tín
Tác giả Đỗ Tuấn Anh, Lê Quang Hoan
Năm cấp 2021
Số bản quyền  6519/2021/QTG
   

Phần mềm quản lý ngân hàng các chế phẩm máu BKBlood

Phần mềm quản lý ngân hàng các chế phẩm máu BKBlood
Tên phần mềm Phần mềm quản lý ngân hàng các chế phẩm máu BKBlood
Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nhân Tín
Tác giả Đỗ Tuấn Anh, Lê Quang Hoan
Năm cấp 2016
Số bản quyền 991/2016/QTG
   

Phần mềm quản lý và kiểm tra hàng đóng gói sẵn PKGoods

Phần mềm quản lý và kiểm tra hàng đóng gói sẵn PKGoods
Tên phần mềm Phần mềm quản lý và kiểm tra hàng đóng gói sẵn PKGoods
Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nhân Tín
Tác giả Đỗ Tuấn Anh, Lê Phương Duy
Năm cấp 2016
Số bản quyền 1007/2016/QTG
   

Phần mềm Đào tạo Cộng đồng mở Trực tuyến N-OpenELearning

Phần mềm Đào tạo Cộng đồng mở Trực tuyến N-OpenELearning
Tên phần mềm Phần mềm Đào tạo Cộng đồng mở Trực tuyến N-OpenELearning
Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nhân Tín
Tác giả Đỗ Tuấn Anh, Lê Quang Hoan
Năm cấp 2021
Số bản quyền  5304/2021/QTG
   

Đội ngũ tác giả phần mềm tiêu biểu

Giàu kinh nghiệm, tâm huyết và sáng tạo

Những con người góp phần làm nên sản phẩm chất lượng của Nhân Tín cung cấp cho khách hàng

Tác giả

Tác giả

Lê Quang Hoan

Thạc sỹ CNTT chuyên ngành Cloud Computing, trên 15 năm kinh nghiệm trong IT, Kỹ sư CNTT Nhật Bản.  Giảng viên công nghệ Microsoft, Chuyên mảng Giao thông - Giáo dục đào tạo - An ninh quốc phòng - Điện toán đám mây

Tác giả

Tác giả

Lê Phương Duy

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp, Chuyên mảng Quản lý Sản xuất - Công nghiệp - Tự động hóa - Giáo dục - An ninh - Y tế - Công nghệ xử lý ảnh - Video / Audio & Multimedia

Tác giả

Tác giả

Vũ Văn Văn

Trên 9 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT, Chứng chỉ chuyên gia mạng, Chuyên mảng Giáo dục Đào tạo - Y tế - Giao thông - Quản lý nhà nước - An ninh.  Chuyên gia về WPF, Xử lý hình ảnh, Frontend CSS, Javascript.

Search