Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ
Hệ thống có thể theo dõi thông tin tất cả các hồ sơ, đơn thư, tin báo đầu vào mà đơn vị tiếp nhân, thụ lý. Có thể thêm mới và chỉnh sửa thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.

Quản lý cán bộ

Quản lý cán bộ
Chỉ huy có thể quản lý đơn vị mình có bao nhiêu cán bộ. Quản lý các vi phạm kỷ luật, giờ giấc, hoạt động để có thể đánh giá trong công tác thi đua khen thưởng.

Quản lý đối tượng

Quản lý đối tượng
Hỗ trợ các cán bộ điều tra quản lý các đối tượng: Chuyên ánSưu tra, đối tượng trọng điểm, đối tượng tình nghi, đối tượng nổi, đối tượng hiềm nghi và mạng lưới bí mật.

Tổng hợp - báo cáo

Tổng hợp - báo cáo
Hệ thống có thể đưa ra danh sách các vụ việc sắp hết thời hạn để chỉ huy trưởng thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc công việc. Thống kê được có bao nhiêu vụ án có trong tháng, năm.

Quản lý cơ sở

Quản lý cơ sở
Quản lý các cơ sở có điều kiện trong địa bàn như: hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn, tẩm quất, massage, và quản lý theo KH72. Có thể tìm kiếm các thông tin và xuất ra file excel.

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống
Phần mềm chạy web nội bộ có khả năng kết nối giữa các máy tính trong mạng Lan với nhau, có tính an toàn cao. Lưu lại các thao tác của các cán bộ đối với phần mềm.

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Quản lý hồ sơ vụ án được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả tháng 3/2016

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search