Đăng Ký Online

Chức năng cho phép các doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng mã vạch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Không tốn kém nhiều thời gian đi lại, công sức.

Xuất Giấy Chứng Nhận

Chức năng xuất giấy chứng nhận cho phép cán bộ quản lý dễ dàng xuất thông tin giấy chứng nhận kết quả kiểm tra. Có thể dễ dàng xuất từng giấy chứng nhận của từng sản phẩm.

Q.L Đăng Ký Kiểm Tra

Chức năng này hỗ trợ quản lý các đăng ký kiểm tra của từng doanh nghiệp. Có thể tìm kiếm thông tin đăng ký liên quan. Cập nhật thông tin đăng ký. Xuất excel danh sách khách hàng.

Quản Lý Khách Hàng

Chức năng này hỗ trợ quản lý thông tin của các khách hàng. Quản lý có thể tìm kiếm thông tin khách hàng. Xem được danh sách sản phẩm và lịch sử kiểm tra của các sản phẩm.

Đọc Kết Quả Kiểm Tra

Chức năng này cho phép tự động đọc kết quả kiểm tra từ thiết bị chuyên dụng khi có kết quả. Quản lý có thể xuất thông tin kết quả kiểm tra theo biểu mẫu đã quy định.

Báo Cáo - Thống Kê

Quản lý có thể xem được Báo cáo tổng hợp các lượt đăng ký theo tháng, quý, năm. Theo dõi thống kê kết quả đạt hay không đạt của sản phẩm. Thống kê số lượng khách hàng đăng ký.

Angular

Angular

JQuery

JQuery

.Net Core

.Net Core

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Quản lý Mã Vạch được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search