Cài đặt cân

Cài đặt cân
Phần mềm có thể giao tiếp với cổng COM được hỗ trợ bởi hầu hết các loại cân thông dụng. Dễ dàng cấu hình và tủy chỉnh kết nối. Hỗ trợ nhiều loại cân: Ohaus, Kern, Shimadzu...

quản Lý Lần cân

quản Lý Lần cân
Khi đang cân, hệ thống có thể hỗ trợ người dùng thay đổi cân. Có thể thay đổi các loại cân như: cân bình thường, cân khối lượng trừ bì, cân dung môi trừ bì, cân đông lạnh trừ bì.

Quản lý mặt hàng

Quản lý mặt hàng
Hệ thống cho phép đơn vị quản lý các mặt hàng có trên địa bàn của chi cục. Hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo tên mặt hàng, nhóm mặt hàng. Thêm mới, chỉnh sửa các thông tin mặt hàng.

Đồng bộ dữ liệu

Đồng bộ dữ liệu
Khi đi kiểm tra tại các cơ sở, các kq kiểm tra được lưu trữ tạm thời trên máy tính. Sau khi đó sẽ được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu của chi cục. Rất tiện lợi cho công việc quản lý và tạo báo cáo về sau.

Quản lý cơ sở

Quản lý cơ sở
Các thông tin như tên cơ sở kiểm tra, địa chỉ, chủ cơ sở ... sẽ được quản lý bằng cơ sở dữ liệu. Đánh dấu vị trí cơ sở trên bản đồ, lưu hình ảnh thực tế của cơ sở trên hệ thống.

Thống kê - báo cáo

Thống kê - báo cáo
Các cán bộ có thể tạo báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm,  tháng cuối năm, báo cáo tổng hợp cả năm, báo cáo tổng hợp 5 năm. Hệ thống cũng có thể im và xuất thông tin ra excel.

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Kiểm tra và định lượng Hàng đóng gói sẵn được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả tháng 3/2016

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search