Phần mềm Quản lý và Điều khiển phòng LAB

Bối cảnh dự án
Project background

Nhận được sự quan tâm lớn của các Bộ, ban nghành của nhà nước nên các Trường thuộc khối dạy nghề được đầu tư một lượng lớn trang thiết bị phục vụ trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên trên thị trường chưa nhiều phần mềm có thể kết nối các thiết bị trong phòng LAB lại với nhau để mang lại hiệu quả lớn nhất trong quá trình truyền thụ các kỹ năng nghề cho sinh viên.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề trên cả nước
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.5, AngularJS

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Khách hàng là các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên cả nước. Đối tượng sử dụng trực tiếp là giáo viên, sinh viên, quản lý tại các trường.
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Thách thức lớn nhất của dự án này là việc phải tạo ra được một hệ thống phần mềm thống nhất, có khả năng kết nối tới các loại thiết bị mô phỏng đã có từ trước. Trong đó mỗi loại thiết bị lại có một quy chuẩn giao tiếp, kết nối khác nhau.

Search