Chương trình đào tạo

Người quản trị có thể tạo và quản lý các chương trình đào tạo tùy theo nhu cầu. Mỗi chương trình có thể bao gồm nhiều khóa đào tạo.

Quản lý khóa học

Xây dựng chương trình có thể tạo và quản lý các khóa học trên hệ thống. Mỗi khóa đào tạo tương ứng với từng đợt triển khai chương trình đào tạo.

Quản lý bài giảng

Chương trình có thể tạo các bài học dưới nhiều định dạng. Nội dung mỗi bài giảng có thể là Video, là nội dung văn bản, nội dung dạng web.

Cấp chứng chỉ

Cho phép cấp chứng chỉ cho người học khi hoàn thành khóa học, kỳ thi. Quản lý chứng chỉ theo chủ đề. In chứng chỉ ra theo mẫu đã thiết lập.

Ngân hàng câu hỏi

Hỗ trợ tạo câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng: Câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn, câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu mệnh đề đúng sai, câu hỏi tự luận.

Báo Cáo - Thống Kê

Hiển thị kết quả thống kê số lượng người học theo thời gian. Kết quả hoàn thành khóa học của người học. Số lượng người học đăng ký các khóa học.

Angular

Angular

Html

Html

.Net Core

.Net Core

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Phân tích cuộc gọi được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả 

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search