Q.L Người hiến máu

Q.L Người hiến máu
Quản lý thông tin người hiến máu, thông tin các chế phẩm máu thông qua mã vạch dán trên các túi máu.

Q.L Kho máu

Q.L Kho máu
Phần mềm chỉ cho phép nhập kho các túi máu có kết quả xét nghiệm là An toàn. Sẽ hủy những túi máu có xét nghiệm không an toàn

Tra cứu tổng hợp

Tra cứu tổng hợp
Tra cứu tất cả thông tin chỉ dựa vào mã vạch của túi máu. Cho phép tra cứu thông tin dựa vào mã dây trên túi máu. Theo thông tin người nhận máu.

Q.L KQ Xét Nghiệm

Q.L KQ Xét Nghiệm
Thông qua phần mềm, các bác sĩ có thể quản lý kết quả xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu, kết quả xét nghiệm an toàn truyền máu.

Xuất túi máu

Xuất túi máu
Cảnh báo khi xuất túi máu có nhóm máu không phù hợp với người bệnh. Chỉ cho xuất các túi chế phẩm máu phù hợp truyền máu cho người bệnh.

Thống kê Chế phẩm máu

Thống kê Chế phẩm máu
Dựa vào hệ thống mà các bác sĩ có thể thông kê được số lượng chế phẩn máu đã được sử dụng và số lượng chế phẩm máu chưa sử dụng.

Tra cứu thông tin KQXN

Tra cứu thông tin KQXN
Bác sĩ chỉ cần dựa vào mã vạch của túi máu thì có thể tra cứu được thông tin kết quả xét nghiệm của túi máu xem có an toàn hay không an toàn.

Hủy thông tin túi máu

Hủy thông tin túi máu
Phần mềm đáp ứng tiêu chí an toàn trong truyền máu. Cảnh báo các túi máu đã hết hạn sử dụng để cán bộ hự hiện hủy túi máu.

Báo cáo hành chính

Báo cáo hành chính
Phần mềm cung cấp gần 30 mẫu biểu excel phục vụ công tác thống kê, tổng hợp dữ liệu. Thống kê loại chế phẩm đã sử dụng theo tháng, quý, năm...

Feature Box

Feature Box

Feature Box

Feature Box

.Net

.Net

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Quản lý Ngân hàng Chế phẩm máu được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả tháng 3/2016

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search