Phần mềm Hệ thống thanh toán nhà máy nước

Bối cảnh dự án
Project background

Hệ thống thanh toán cũ của nhà máy chạy trên nền tảng Winform đã trở nên lỗi thời. Việc tích hợp các hệ thống thanh toán tiền nước Online vào hệ thống hiện tại trở thành vấn đề hết sức khó khăn. Phần mềm hệ thống thanh toán nhà máy nước được xây dựng trên nền tảng Webform, với kiến trúc xây dựng các API rất phù hợp cho việc tích hợp các hệ thống thanh toán Online, cũng như thích hợp cho việc xây dựng các module Đọc, ghi chỉ số trên các thiết bị di động.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Là đơn vị thực hiện kinh doanh nước sạch lớn nhất ở Hà Nội
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.5, AngularJS
Oracle
Visual Studio 2015

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Là đơn vị thực hiện kinh doanh nước sạch lớn nhất ở Hà Nội
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Trở ngại lớn nhất gặp phải khi triển khai hệ thống là hệ thống phải xử với lượng lớn CSDL về khách hàng và hàng chục triệu bản ghi về sản lượng tiêu thụ nước. Với kinh nghiệm và nỗ lực học hỏi, các kỹ sư của Nhân Tín đã thiết kế nên hệ thống phần mềm có khả năng chịu tải cao dựa trên các kỹ thuật tiên tiến hiện nay như Load balencing, Cache data,...

Search