Phần mềm Quản lý ngân hàng chế phẩm máu

Bối cảnh dự án
Project background

Việc quản lý thông tin người hiến máu, kết quả xét nghiệm trước đây được làm rất thủ công, hoàn toàn bằng giấy tờ. Do đó việc tra cứu thông tin trở nên rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Phần mềm quản lý ngân hàng chế phẩm máu sử dụng mã vạch barcode từ khâu nhập thông tin người hiến máu đến khi xuất chế phẩm máu cho người bệnh. Việc kết hợp sử dụng barcode trong phần mềm giúp cho việc tra cứu thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
 Tất cả các bệnh viện, phòng khám có khoa huyết học truyền máu
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.5, Jquery, MVC 5
Visual Studio 2015
Kết nối thiết bị Đọc mã vạch Kết nối máy in mã vạch

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Bệnh viện Quân Y có số lượng người tham gia hiến máu lớn nhất cả nước
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Điểm thách thức trong dự án là việc tìm hiểu quy trình xử lý các chế phẩm máu để đảm bảo máu tới người bệnh là máu an toàn. Các kỹ sư của Nhân Tín đã kết hợp chặt chẽ với các cán bộ, y bác sĩ để tạo ra phần mềm linh hoạt trong sử dụng, nhưng lại tuyệt đối an toàn trong quá trình cấp phát máu

Search