Đội ngũ tiêu biểu

Giàu kinh nghiệm, tâm huyết và sáng tạo

Những con người làm nên Nhân Tín

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Lê Quang Hoan

Thạc sỹ CNTT chuyên ngành Cloud Computing, trên 15 năm kinh nghiệm trong IT, Kỹ sư CNTT Nhật Bản.  Giảng viên công nghệ Microsoft, Chuyên mảng Giao thông - Giáo dục đào tạo - An ninh quốc phòng - Điện toán đám mây

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Lê Phương Duy

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp, Chuyên mảng Quản lý Sản xuất - Công nghiệp - Tự động hóa - Giáo dục - An ninh - Y tế - Công nghệ xử lý ảnh - Video / Audio & Multimedia

Senior staff

Senior staff

Vũ Văn Văn

Trên 9 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT, Chứng chỉ chuyên gia mạng, Chuyên mảng Giáo dục Đào tạo - Y tế - Giao thông - Quản lý nhà nước - An ninh.  Chuyên gia về WPF, Xử lý hình ảnh, Frontend CSS, Javascript.

SENIOR STAFF

SENIOR STAFF

Nguyễn Minh Tú

Thạc sỹ CNTT chuyên ngành Software Engineering, Trên 9 năm kinh nghiệm trong IT.  Chuyên mảng Thiết bị - Quản lý Sản xuất - Tự động hóa - Công nghiệp 

Cử nhân CNTT

Cử nhân CNTT

Vũ Quyết Thắng

Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Chuyên mảng Quản lý sản xuất - Tự động hóa - Giáo dục - Giao thông - Y tế. Công nghệ xử lý ảnh

Cử nhân CNTT

Cử nhân CNTT

Lương Đức Chính

Trên 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực CNTT, chuyên về mảng Giáo dục Đào tạo - Quản lý nhà nước, Quản lý sản xuất. Kinh nghiệm về CSS, Javascript, Angular

Search