Giám sát và quan trắc khu công nghiệp

Bối cảnh dự án
Project background
Gần đây, các sự cố môi trường thường xuyên xảy ra, gây ảnh hướng lớn đến đời sống của người dân. Sở Tài nguyên môi trường là đơn vị phụ trách các vấn đề về môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên số lượng các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn, việc kiểm soát các chỉ tiêu môi trường do hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trở lên rất khó khăn và không kịp thời. Phần mềm Giám sát và quan trắc khu công nghiệp được cài đặt ở các nhà máy, xí nghiệp, giúp cho các nhà máy tự động gửi thông tin về các yếu tố môi trường như độ pH, lưu lượng nước thải,... một cách tự động tới Sở TNMT. Qua đó sở TNMT có thể nắm bắt và kiểm soát các chỉ tiêu môi trường đối với từng nhà máy một cách nhanh chóng, kịp thời
Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
 Hệ thống triển khai trên một số phòng khám chuyên ngành thần kinh và xương khớp
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Web form
C#, Java Script
WEB API
.Net 4.5, AngularJS
SQL Server
Visual Studio 2015
Kết nối thiết bị cảm biến độ pH,..

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Các nhà máy trong các khu công nghiệp
Khó khăn - thách thức
Challenges

Search