Phát triển phần mềm theo yêu cầu

NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

 

Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng các vấn đề, nhu cầu của khách hàng vô cùng đa dạng. Không một giải pháp nào có thể áp dụng chung cho toàn bộ khách hàng. Vì vậy, chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm dựa trên yêu cầu khách hàng, các vấn đề đặc trưng cần giải quyết, kết hợp với kinh nghiệm của chúng tôi, đưa ra giải pháp phần mềm đặc thù tối ưu, phù hợp nhất cho khách hàng

Các dự án phần mềm, chi phí nhân lực chiếm đa số, chúng tôi tối ưu quy trình, tận dụng tái sử dụng modul, tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng

LĨNH VỰC
Đa dạng và phong phú
 • Quốc phòng - An ninh

 • Đào tạo - Dạy nghề

 • Nông nghiệp - Giao thông

 • Sản xuất - Công nghiệp

 • Y tế - Môi trường

 • Viễn thông - CNTT

 • Bán lẻ - Logistic

 • Bất động sản

 • Hành chính công

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian là vàng bạc

Phụ thuộc vào quy mô tính năng và phạm vi triển khai áp dụng, dự án phát triển phần mềm theo yêu cầu có thời gian hoàn thành khác nhau

 • Trong vòng 1 tháng

 • 2-4 tháng

 • 4-6 tháng

 • 6-9 tháng

 • 9-12 tháng

 

NGÂN SÁCH THỰC HIỆN
Tiết kiệm tối đa

Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án Phần mềm với các khoảng ngân sách như sau (riêng phần mềm, không kể thiết bị, phần cứng)

 • Rất nhỏ:  dưới 100 triệu

 • Nhỏ: 100 - 500 triệu

 • Trung bình: 500 triệu - 1 tỷ

 • Trung bình lớn: 1 - 3 tỷ

 • Lớn: 3 - 5 tỷ

 • Rất lớn: trên 5 tỷ

Search