Giải pháp - Phần mềm Khảo nghiệm giống cây trồng DUS

Giới thiệu về khảo nghiệm DUS

Khảo nghiệm DUS (Distinctness, Uniformity, and Stability) là một phương pháp đánh giá các giống cây trồng mới dựa trên ba tiêu chí: tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định. Được sử dụng để xác nhận rằng một giống cây trồng mới là duy nhất, đồng đều và ổn định qua các thế hệ. Khảo nghiệm này thường được tiến hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, như của UPOV (Union for the Protection of New Varieties of Plants). Kết quả của DUS là cơ sở quan trọng để cấp quyền bảo hộ giống cây trồng mới, đảm bảo sự công nhận chính thức và bảo vệ pháp lý cho giống cây đó.
Nhân Tín là đơn vị tư vấn, phát triển Phần mềm, giải pháp CNTT có nhiều năm kinh nghiệm làm việc liên quan lĩnh vực Nông nghiệp (> 10 năm): 

BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ KHẢO NGHIỆM DUS

 • Thực trạng hoạt động khảo nghiệm DUS tại Việt Nam
  • Khảo nghiệm DUS tiến hành tại các Trạm khảo nghiệm giống có ở cả 3 miền trên toàn quốc
  • Hoạt động khảo nghiệm DUS thường diễn ra dài, tính bằng năm.
   • Các dữ liệu về tính trạng được ghi chép và lưu trữ thủ công
   • Việc so chiếu, tìm kiếm giống tương tự gặp nhiều khó khăn do dữ liệu không tập trung
   • Tính toán các tham số LSD, ... sử dụng những phần mềm riêng rẽ
   • Báo cáo khảo nghiệm tự làm thủ công
 • Nhân Tín đã cùng các chuyên gia của Nhật Bản (JICA), Cục Trồng trọt, Giáo sư ĐH Nông nghiệp
  • Khảo sát và phân tích hiện trang, nghiệp vụ và nhu cầu
  • Thiết kế giao diện phần mềm, giải thuật tính toán chuyên sâu trong khảo nghiệm DUS
  • Phát triển phần mềm
  • Chuyển giao, hướng dẫn sử dụng 
  • Hỗ trợ kỹ thuật 

MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

JavaScript, Ruby On Rail, CSS

PostgreSQL

Visual Studio Code

Nginx, Docker Container

NHÂN TÍN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Triển khai Phần mềm Khảo nghiệm DUS
(Cloud / On Premis)
Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu quản lý
Cung cấp dịch vụ Cloud Hosting
FPT / VIETTEL / CMC DataCenter
Cấu hình tủy chỉnh theo nhu cầu sử dụng
Cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng
Dịch vụ bảo trì, nâng cấp
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ tư vấn :

0912 328 159 Mr. Tuấn Anh

Search