Danh sách khách hàng

Khối nhà nước và chính phủ

Những khách hàng đã tin tưởng hợp tác và sử dụng sản phẩm, giải pháp của chúng tôi. Xin trân trọng cám ơn.

Nơi gửi trọn niềm tin !
Bộ Quốc phòng
 (...)
  • Cơ quan quản lý về hóa chất
  • Cơ quan quản lý về y tế chữa bệnh
  • Cơ quan quản lý về đào tạo trong quân đội
  • Cơ quan quản lý vùng sâu vùng xa
Bộ Công An
 (...)
  • Cơ quan quản lý giao thông
  • Cơ quan quản lý về phòng chống tội phạm
Bộ Nông nghiệp & PTNN
 (...)
  • Cơ quan quản lý trồng trọt
  • Học viện đào tạo về Nông nghiệp
  • Cơ quan quản lý chất lượng giống cây trồng
Bộ Lao động TBXH
 (...)
  • Cơ quan quản lý đào tạo nghề

Search