Hệ thống ANDON nhà máy Toyota

Bối cảnh dự án
Project background

- Chưa nắm được tiến độ, kết quả công việc tức thời và khu vực lam việc lại xa trung tâm điều hành
- Các cảnh báo nhanh chậm trong dây chuyền chưa được tức thời do các khu vực làm việc xa nhau
- Kế hoạch sản xuất đang phải in ra hàng ngày

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô hàng đầu Việt Nam
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
SQL Server
.Net 3.5

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô hàng đầu Việt Nam
Khó khăn và Thách thức
Challenges
- Khoảng cách trao đổi dữ liệu giữa trung tâm điều hành và khu vực làm việc xa.
-> Giải pháp
+ Tại mỗi khu vực làm việc sẽ có một máy tính
+ Trao đổi dữ liệu giữa các máy tính sử dụng giao thức trong công nghiệp Modbus
+ Sử dụng dây chuyền tín hiệu chuẩn modbus

Search