Migrate hệ thống Website truyền hình K+ sang nền tảng Cloud - Microsoft Azure

Bối cảnh dự án
Project background

K+ thuộc VSTV là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình, nổi bật với bản quyền giải Ngoại hạng Anh rất được ưa chuộng. Với nhiều tin bài video, hình ảnh có lượng truy cập lớn, website của K+ đòi hỏi hạ tầng ổn định, linh hoạt, dễ bảo trì và vận hành.
Trwocs yêu cầu đó, Microsoft Việt Nam và Nhân Tín đã tư vấn đưa ra phương án Migrate các hệ thống này lên nền tảng Azure Cloud của Microsoft nhằm tận dụng ưu điểm của Cloud như Pay-as-you-go, Auto scaling, cũng như các tiện ích khác của Azure

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Function App, SQL Server, App Services, Media Service, Storage Service, CDN, Redis Cache, Service Bus, C#, Javascript

Thông tin chi tiết
Information
Việc migrate hệ thống web của K+ lên nền tảng Azure Cloud của Microsoft không chỉ đơn thuần là chuyển đổi hạ tầng lên cloud (IaaS), mà trong đó đã bao gồm tận dụng các nền tảng được cung cấp dưới dạng dịch vụ (PaaS), như là Function App, SQL Server, App Services, Media Service, Storage Service, CDN, Redis Cache, Service Bus.
Việc sử dụng nền tảng PaaS mang lại lợi ích nhưng đòi hỏi phải can thiệp vào source code của hệ thống hiện tại để chỉnh sửa, chứ không đơn thuần deploy trên môi trường IaaS (VM), nên các kỹ sư Nhân Tín tìm hiểu source code hệ thống hiện tại, can thiệp và migrate thành công các hệ thống trên sang nền tảng Azure
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
K+ VSTV
Microsoft Việt nam

Search