Đầu tư phần mềm 0 đồng

THAY VÌ ĐẦU TƯ LỚN TỪ ĐẦU, HÃY CHỌN

Thuê phần mềm viết riêng cho quý vị

 

Một trong những trở ngại khi đầu tư vào chuyển đổi số, xây dựng phần mềm là chi phí đầu tư ban đầu lớn. Trong khi hiệu quả về kinh tế, chi phí thì chưa hẳn đã thấy ngay, mặc dù hiệu quả quản trị là rất rõ ràng. Hiểu được điều này, chúng tôi đưa ra dịch vụ Phát triển phần mềm theo đúng yêu cầu đặc thù của khách hàng, tuy nhiên, khách hàng không phải bỏ ra ngay một số tiền lớn, mà thay vào đó, sẽ chi trả hàng tháng, bằng hợp đồng thuê dịch vụ

CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Hiệu quả từng đồng
  • Không phí đầu tư ban đầu

  • Khi nào dùng phần mềm mới phải trả phí

  • Không phải đầu tư máy chủ

  • Chỉ cần trả phí hàng tháng

GIẢI PHÁP NHƯ Ý
Phát triển may đo theo đúng yêu cầu

Bản chất vẫn là một dự án phát triển theo yêu cầu khách hàng. Giải pháp phần mềm là chưa hề có trên thị trường. Hoặc là có các giải pháp tương tự nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặc thù của khách hàng. Dự án phần mềm vẫn qua đầy đủ các quy trình khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai, đưa vào sử dụng

DỊCH VỤ XUYÊN SUỐT
Luôn luôn song hành, yên tâm sử dụng

Phần mềm thường xuyên cập nhật cho phù hợp với các thay đổi của môi trường vận hành kinh doanh của khách hàng

Luôn có nhân viên chuyên trách về phần mềm của khách hàng, hiểu rõ các nghiệp vụ, quy trình đặc thù của khách hàng, khắc phục kịp thời các vấn đề

Search