Quy trình phát triển phần mềm
Software development process
  • Phân tích, phát triển đặc tả. 
  • Thiết kế cơ bản 
  • Thiết kế chi tiết 
  • Coding 
  • Unit-test 
  • System test 
  • Delivery
Quản lý tiến độ
Quản lý tiến độ
Progress management

Việc báo cáo được thực hiện định kỳ hàng tuần dựa trên EVM.

Quản lý chất lượng
Quản lý chất lượng
Quality management

Lập mục tiêu chất lượng từ giai đoạn lập kế hoạch cho các công đoạn. 

Công cụ quản lý

MẠNH MẼ LINH HOẠT UYỂN CHUYỂN

Đáp ứng cho nhiều phạm vi khách hàng khác nhau

Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý dự án
Linh hoạt và mạnh mẽ

Quản lý đầu việc, tiến độ, bug tracking, ...

Quản lý source code
Quản lý source code
Linh hoạt và mạnh mẽ

Sử dụng SVN với Visual SVN và Tortoise

Earned value management
Earned value management
Chính xác và tin cậy

Chính xác và tin cậy với công cụ EVM

Search