Hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo khối Đại học Cao đẳng Dạy nghề

Bối cảnh dự án
Project background

Ngày nay, các ứng dụng của CNTT càng đi sâu vào trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, các hệ thống CNTT được áp dụng từ rất sớm. Phần mềm quản lý đào tạo TPAutoLab giúp các Trường tạo lập một hệ thống thông tin thích hợp, phục vụ hiệu quả nhất mọi nhu cầu nhập liệu, hoạt động tác nghiệp, tra cứu, báo cáo, tổng hợp thống kê trong nhà trường. Giúp cho sinh viên có thể tiếp cận các nguồn học liệu mọi lúc, mọi nơi

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề trên cả nước
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.5, AngularJS

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Khách hàng là các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên cả nước. Đối tượng sử dụng trực tiếp là giáo viên, sinh viên, quản lý tại các trường.
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Điểm thách thức của dự án nằm ở chỗ có rất nhiều quy chế của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ lao động TBXH về hoạt động đào tạo trong các trường. Tuy nhiên các kỹ sư của Nhân Tín đã giành nhiều thời gian tham khảo các quy chế, cũng như nhận được sự tham vấn rất tích cực của cán bộ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để xây dựng nên hệ thống phần mềm này

Search