Quản lý văn bản

Bối cảnh dự án
Project background

Trong xã hội hiện đại ngày nay, công việc của lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị ngày càng bận rộn và áp lực công việc rất nhiều, không gian làm việc không chỉ còn ở phạm vi cơ quan, vì vậy việc xem văn bản, duyệt văn bản, điều hành công việc từ xa, đảm bảo hoạt động bình thường của tổ chức trong lúc lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị đi công tác cũng là một yêu cầu thực tế cần thiết. Phần mềm Quản lý văn bản sẽ giúp lãnh đạo có thể theo dõi, phê duyệt văn bản từ xa, theo dõi tình hình công việc từ xa như đang làm việc ngay tại chính văn phòng của mình

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Quản lý văn bản, xử lý công việc trong các cơ quan hành chính
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Web form
C#, Java Script,
SQL Server
.Net 4.0
Visual Studio 2010

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Các cơ quan nghiệp vụ trong các tỉnh
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Thách thức lớn nhất là việc tìm hiểu các quy trình xử lý khi có văn bản, công văn đến của các đơn vị. Nắm bắt quy trình, nghiệp vụ xử lý công việc, hồ sơ của từng đơn vị. Tuy nhiên, các kỹ sư phân tích hệ thống của Nhân Tín đã kết hợp giữa việc tìm hiểu các tài liệu, tham khảo các hệ thống đã có và khảo sát trực tiếp tại một số cơ quan nhà nươc để xây dựng nên phần mềm Quản lý văn bản với các chức năng đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý văn bản, xử lý công việc trong các cơ quan hành chính

Search