PM quản lý vận hành TT Đo lường Quân đội

Bối cảnh dự án
Project background

Trung tâm ĐL thuộc quân đội hiện đảm nhiệm sửa chữa các trang thiết bị khí tài từ các sư đoàn, trung đoàn. Bảo trì, thay thế các vật tư nếu không sửa chữa được.
Toàn bộ công đoạn từ nhập thiết bị khí tài, khảo sát, phân tích, đưa ra phương án sửa chữa, xin lệnh sửa chữa, cấp phát vật tư, chuyển xuống xưởng sửa chữa, .... toàn bộ đang thực hiện bằng giấy tờ, mất nhiều thời gian công sức trong việc tổng hợp số liệu, vật tư, tình trạng, tiến độ sản xuất.

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Angular JS, WEB API, SQL Server, SignalR, C#, HTML5, Javascript, Windows Service

Thông tin chi tiết
Information
Nhu cầu đặt ra là xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng quy trình vận hành từ đầu đến cuối cho toàn bộ trung tâm, đáp ứng quy chuẩn của quân đội, đảm bảo báo cáo tình hình sửa chữa, sản xuất kịp thời cho cấp chỉ huy, lãnh đạo trung tâm.
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Trung tâm đo lường Quân đội

Search