Phân tích cuộc gọi

Hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu cuộc gọi liên quan đến một hoặc nhiều đối tượng tình nghi. Giúp quá trình điều ra trở nên dẽ dàng hơn.

Tìm Kiếm Linh Hoạt

Tìm kiếm dữ liệu theo thời gian và thời lượng tối thiết, tối đa cuộc gọi. Đưa ra cái nhìn ban đầu về thời gian hoạt động mạnh mẽ của đối tượng

Toàn Vẹn Dữ Liệu

Dữ liệu không bị sửa đổi trong suốt quá trình điều tra. Hỗ trợ nhập dữ liệu từ nhiều nhà mạng tại Việt Nam. Hỗ trợ nhập dữ liệu từ nhiều định dạng.

Biểu Đồ Đa Dạng

Biều đồ quan hệ có thể biểu diễn lên tới 34 tỷ đối tượng cùng với mối quan hệ giữa chúng. Hiệu ứng di chuyển các kết nối được xuất hiện theo thứ tự.

Đa Đối Tượng

Hỗ trợ người dùng điều tra một hoặc nhiều đối tượng trong một case. Hiển thị các thuê bao liên lạc thường xuyên nhất với đối tượng

Báo Cáo - Thống Kê

Hiển thị kết quả thống kê dữ liệu qua các dạng biểu đồ thích hợp. Biều đồ đa dạng, tùy chỉnh linh hoạt màu sắc, kích thước cỡ các đối tượng.

Angular

Angular

Html

Html

.Net Core

.Net Core

Bản quyền

Bản quyền
Phần mềm Phân tích cuộc gọi được Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp bản quyền tác giả 

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Trở thành công ty phần mềm tận tâm nhất trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Chúng tôi

Chúng tôi
Chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ phần mềm nhằm cung cấp những giải pháp hiệu quả & kinh tế nhất.

Search