PM BV trẻ em Tổng đài 111

Phần mềm Bảo vệ trẻ em Tổng đài 111

Bối cảnh dự án
Project background

ChildFund là tổ chức tổ chức phát triển quốc tế độc lập, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển. Hoạt động tại Việt Nam từ 1995, ChildFund đã có nhiều đóng góp thiết thực cho trẻ em Việt Nam. Microsoft Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của tập đoàn Microsoft - một tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới. Với mong muốn đóng góp cho xã hội. Microsoft đã cùng với ChildFund và Nhân Tín cùng xây dựng Phần mềm bảo vệ trẻ em - App tổng đài 111.. Là một kênh quan trọng mở rộng các khả năng báo cáo, chia sẻ thông tin từ tất cả các địa phương trên toàn quốc về cho tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Cục trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. ChildFund Việt Nam
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, Java Script,
Mobile (iOS / Android)
SQL Server 2017
.Net 4.5, MVC 5, SignalR, Angular
Visual Studio 2017

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 - Cục trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. ChildFund Việt Nam
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Là tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, Microsoft đưa ra các yêu cầu hết sức nghiêm ngặt về mặt công nghệ. Dự án cần sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên nền tảng Microsoft Azure Cloud. Là đối tác của Microsoft, nên các kỹ sư của Nhân Tín đã không gặp khó khăn gì khi triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên Azure vào dự án. Được chuyên gia Microsoft đánh giá cao

Search