Phần mềm quản lý phòng khám cao cấp

Bối cảnh dự án
Project background

- Theo dõi lịch hẹn khám, điều trị của bệnh nhân
- Theo dõi thời gian trờ, khám và điều trị của bệnh nhân
- Theo dõi trời gian khám và điều trị nhanh hay chậm của bác sĩ và kỹ thuật viên
- Theo dõi được bệnh nhân đang ở khu vực nào trong phòng khám
- Theo được quá trinhg sử dụng gói khám của bệnh nhân
- Quản lý được các chương trình khuyến mại
- Theo dõi được nguồn của bệnh nhân để lên kế hoạch kinh doanh
- Lưu trữ bệnh án

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
 Hệ thống triển khai trên một số phòng khám chuyên ngành thần kinh và xương khớp
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Angular JS,
SQL Server
WEB API

Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Khách hàng là một phòng khám chuyên ngành thần kinh và xương khớp. Với đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm
Khó khăn - thách thức
Challenges
Theo dõi luồng bệnh nhân, thời gian khám, điều trị theo thời gian thực -> Giải pháp: Sử dụng SignalR để cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

Search