Hệ thống giám sát công nghiệp (Tabuchi)

Bối cảnh dự án
Project background

Việc giám sát tổn thất của các máy trong các dây truyền sản xuất hiện nay đều được thực hiện thủ công bằng giấy tờ, dẫn đến việc thống kê, tổng hợp số liệu rất khó khăn. Nắm bắt được nhu cầu của các nhà máy, Nhân Tín đã cho ra đời phần mềm Hệ thống giám sát công nghiệp, thực hiện sử dụng phần cứng và phần mềm để giám sát tình trạng hỏng hóc của các máy trong dây truyền sản xuất. Tất cả dữ liệu được lưu trữ tập trung trên máy chủ của nhà máy. Nhờ có phần mềm mà người dùng có thể chủ động tạo ra các loại báo cáo rất linh hoạt và tiện dụng

Phạm vi ứng dụng triển khai
Scope of application
Là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị điện tử đến từ Nhật Bản
Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Web form
C#, Java Script
SQL Server
.Net 4.0, ASP.Net
Visual Studio 2010
Kết nối thiết bị

 
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị điện tử đến từ Nhật Bản
Khó khăn và Thách thức
Challenges
Vấn đề lớn nhất của hệ thống không nằm ở các yếu tố kỹ thuật, công nghệ mà nằm ở tiến độ và chất lượng công việc. Khách hàng đơn vị đến từ Nhật Bản nên họ yêu cầu các tiêu chí về chất lượng và tiến độ công việc là cực kỳ cao. Tuy nhiên với đội ngũ cán bộ đã từng làm tại các công ty phần mềm lớn của Nhật Bản, Nhân Tín đã tự tin xây dựng phần mềm tuân thủ các quy trình phát triển phần mềm hiện đại đã đảm bảo được đúng tiên độ và chất lượng

Search