Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Phần mềm khảo nghiệm giống cây trồng DUS là phần mềm chuyên dụng, được Nhân Tín phát triển theo 1 dự án do JICA Nhật Bản tài trợ cho Cục trồng trọt - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đến 2018, phần mềm đã sử dụng được hơn 6 năm và hỗ trợ rất hiệu quả cho các trạm khảo nghiệm DUS trên toàn quốc cũng như tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng quốc gia (NCPT). Theo đà phát triển của nông nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tham gia vào khảo nghiệm giống và có mong muốn có một công cụ hiệu quả hỗ trợ cho việc sàng lọc, kiểm nghiệm giống trước khi đăng ký bảo hộ

Xem chi tiết

Search