Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Dữ liệu về khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng trước đây được lưu trữ rất thủ công bằng giấy tờ và các file excel. Do đó việc tra cứu, tổng hợp dữ liệu, tạo các báo cáo cho các lãnh đạo rất mất thời gian.
Phần mềm Khảo kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng giúp lưu trữ dữ liệu về khảo kiểm nghiệm một cách thống nhất, tập trung. Người sử dụng có thể dễ dàng in các biểu mẫu chứng nhận, các báo cáo tổng hợp,... qua đó rút ngắn đáng kể thời gian và công sức của các cán bộ

Xem chi tiết
.

Search