Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Trong xu hướng chuyển đổi số, bộ phận bản đồ trong quân đội cũng mong muốn có một bộ công cụ quản lý, quy hoạch các công trình trên nền bản đồ số trên phạm vi cả nước.

Xem chi tiết

Search