Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Hệ thống thanh toán cũ của nhà máy chạy trên nền tảng Winform đã trở nên lỗi thời. Việc tích hợp các hệ thống thanh toán tiền nước Online vào hệ thống hiện tại trở thành vấn đề hết sức khó khăn. Phần mềm hệ thống thanh toán nhà máy nước được xây dựng trên nền tảng Webform, với kiến trúc xây dựng các API rất phù hợp cho việc tích hợp các hệ thống thanh toán Online, cũng như thích hợp cho việc xây dựng các module Đọc, ghi chỉ số trên các thiết bị di động.

Xem chi tiết

Search