Dự án

of
Vấn đề đặt ra
- Theo dõi lịch hẹn khám, điều trị của bệnh nhân
- Theo dõi thời gian trờ, khám và điều trị của bệnh nhân
- Theo dõi trời gian khám và điều trị nhanh hay chậm của bác sĩ và kỹ thuật viên
- Theo dõi được bệnh nhân đang ở khu vực nào trong phòng khám
- Theo được quá trinhg sử dụng gói khám của bệnh nhân
- Quản lý được các chương trình khuyến mại
- Theo dõi được nguồn của bệnh nhân để lên kế hoạch kinh doanh
- Lưu trữ bệnh án

Xem chi tiết

Search