Dự án

of
Vấn đề đặt ra
ChildFund là tổ chức tổ chức phát triển quốc tế độc lập, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển. Hoạt động tại Việt Nam từ 1995, ChildFund đã có nhiều đóng góp thiết thực cho trẻ em Việt Nam. Microsoft Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của tập đoàn Microsoft - một tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới. Với mong muốn đóng góp cho xã hội. Microsoft đã cùng với ChildFund và Nhân Tín cùng xây dựng Phần mềm bảo vệ trẻ em - App tổng đài 111.. Là một kênh quan trọng mở rộng các khả năng báo cáo, chia sẻ thông tin từ tất cả các địa phương trên toàn quốc về cho tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.

Xem chi tiết

Search