Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Vingroup có một số hệ thống như website VinID, mobile app Vinhomes, và Vinclub Potal, là những hệ thống quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ của Vingroup tới khách hàng của mình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc bảo trì, vận hành các hệ thống này trên nền on-premies rất tốn kèm tài nguyên phần cứng, cũng như cần đội ngũ cán bộ IT đông đảo để vận hành, bảo trì hệ thống. Với những ưu điểm ngày càng rõ ràng của công nghệ Cloud, Microsoft Việt Nam và Nhân Tín đã cùng tư vấn đưa ra phương án Migrate các hệ thống này lên nền tảng Azure Cloud của Microsoft nhằm tận dụng ưu điểm của Cloud như Pay-as-you-go, Auto scaling, cũng như các tiện ích khác của Azure

Xem chi tiết

Search