Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Việc giám sát tổn thất của các máy trong các dây truyền sản xuất hiện nay đều được thực hiện thủ công bằng giấy tờ, dẫn đến việc thống kê, tổng hợp số liệu rất khó khăn. Nắm bắt được nhu cầu của các nhà máy, Nhân Tín đã cho ra đời phần mềm Hệ thống giám sát công nghiệp, thực hiện sử dụng phần cứng và phần mềm để giám sát tình trạng hỏng hóc của các máy trong dây truyền sản xuất. Tất cả dữ liệu được lưu trữ tập trung trên máy chủ của nhà máy. Nhờ có phần mềm mà người dùng có thể chủ động tạo ra các loại báo cáo rất linh hoạt và tiện dụng

Xem chi tiết

Search