Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Khách hàng là một đơn vị trong lĩnh vực chế biến, sản xuất chè. Một trong những vấn đề gặp phải là việc quản lý kho chè từ chè tươi và chè qua mỗi khâu chế biến, làm sao trực quan, dễ nắm bắt và hình dung theo sơ đồ kho.

Xem chi tiết

Search