Dự án

of
Vấn đề đặt ra
- Chưa nắm được tiến độ, kết quả công việc tức thời và khu vực lam việc lại xa trung tâm điều hành
- Các cảnh báo nhanh chậm trong dây chuyền chưa được tức thời do các khu vực làm việc xa nhau
- Kế hoạch sản xuất đang phải in ra hàng ngày

Xem chi tiết

Search