Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Vấn đề bảo hộ giống cây trồng trong lĩnh vực Nông nghiệp hiện do Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Ngoài các nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm bảo hộ và phát triển các giống mới, việc này hiện đang được hỗ trợ dưới dạng 1 dự án do tổ chức JICA tài trợ. Hiện tại, việc quản lý các hồ sơ bảo hộ giống cũng như các khảo nghiệm DUS phần lớn đang thực hiện trên giấy tờ với sự hỗ trợ của 1 số phần mềm văn phòng và chuyên dụng nhưng còn nhiều bất cập như không tích hợp được với nhau, cách sử dụng, cài đặt khó khăn. Yêu cầu đặt ra là thiết kế và xây dựng một hệ thống Cơ sở dữ liệu mới đồng bộ, tích hợp được toàn bộ các tính năng thỏa mãn nghiệp vụ liên quan đến quản lý đơn bảo hộ, hồ sơ các loài, giống cây trồng hiện có, phục vụ cho công việc của Văn phòng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như 12 trạm khảo nghiệm DUS trên toàn quốc

Xem chi tiết

Search