Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Trung tâm ĐL thuộc quân đội hiện đảm nhiệm sửa chữa các trang thiết bị khí tài từ các sư đoàn, trung đoàn. Bảo trì, thay thế các vật tư nếu không sửa chữa được. Toàn bộ công đoạn từ nhập thiết bị khí tài, khảo sát, phân tích, đưa ra phương án sửa chữa, xin lệnh sửa chữa, cấp phát vật tư, chuyển xuống xưởng sửa chữa, .... toàn bộ đang thực hiện bằng giấy tờ, mất nhiều thời gian công sức trong việc tổng hợp số liệu, vật tư, tình trạng, tiến độ sản xuất.

Xem chi tiết

Search