Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Nhiều phương tiện giao thông không chấp hành luật giao thông như: Vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, đè vạch, dừng đỗ trái phép, .... Nhưng do lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng nên không thể bố trí các chốt để bắt vi phạm được

Xem chi tiết

Search