Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Hệ thống PM Ngân hàng chế phẩm máu đã đi vào vận hành được gần 3 năm và phát huy hiệu quả rất lớn đối với việc quản lý hiến máu, quá trình tạo chế phẩm máu, và quản lý kho chế phẩm, cấp phát cho các khoa chuyên môn khác. Sau quá trình sử dụng, hiện bệnh viện có thêm một số thiết bị mới hỗ trợ cho việc xét nghiệm và tạo chế phẩm máu cần tích hợp vào hệ thống phần mềm.

Xem chi tiết

Search