Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Việc quản lý thông tin người hiến máu, kết quả xét nghiệm trước đây được làm rất thủ công, hoàn toàn bằng giấy tờ. Do đó việc tra cứu thông tin trở nên rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Phần mềm quản lý ngân hàng chế phẩm máu sử dụng mã vạch barcode từ khâu nhập thông tin người hiến máu đến khi xuất chế phẩm máu cho người bệnh. Việc kết hợp sử dụng barcode trong phần mềm giúp cho việc tra cứu thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem chi tiết

Search