Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Ngày nay, các ứng dụng của CNTT càng đi sâu vào trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, các hệ thống CNTT được áp dụng từ rất sớm. Phần mềm quản lý đào tạo TPAutoLab giúp các Trường tạo lập một hệ thống thông tin thích hợp, phục vụ hiệu quả nhất mọi nhu cầu nhập liệu, hoạt động tác nghiệp, tra cứu, báo cáo, tổng hợp thống kê trong nhà trường. Giúp cho sinh viên có thể tiếp cận các nguồn học liệu mọi lúc, mọi nơi

Xem chi tiết

Search