Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Dự án ODA về lĩnh vực đào tạo dạy nghề của một đơn vị trực thuộc Đại học Bách khoa đảm nhiệm. Cán bộ dự án có nhiệm vụ điều phối lịch cho các chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy ở các trường nghề tại Việt Nam ở 5 lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Bên cạnh đó cần tập hợp kết quả đào tạo, đánh giá học viên, tổng hợp working time của các chuyên gia để báo cáo sang ban quản lý dự án PMU.

Xem chi tiết

Search