Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Trên thị trường việt nam hiện tại chưa có thiết bị đo chính xác 3 tọa độ do Việt Nam sản xuất và chi phí mua thiết này của nước ngoài lại rất đắt. Nhu cầu thực tế của các nhà máy, khu công nghiệp đối với thiết bị này lại rất cao. Đặt ra yêu cầu làm sao giảm giá thành đầu tư sản xuất, đào tạo.

Xem chi tiết

Search