Dự án

of
Vấn đề đặt ra
Nhận được sự quan tâm lớn của các Bộ, ban nghành của nhà nước nên các Trường thuộc khối dạy nghề được đầu tư một lượng lớn trang thiết bị phục vụ trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên trên thị trường chưa nhiều phần mềm có thể kết nối các thiết bị trong phòng LAB lại với nhau để mang lại hiệu quả lớn nhất trong quá trình truyền thụ các kỹ năng nghề cho sinh viên.

Xem chi tiết

Search