Lĩnh vực Công nghiệp - Tự động hóa

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM Quản lý trực quan kho vận công ty Sản xuất chế biến chè

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM Quản lý vận hành hệ thống máy bán hàng tự động

Congnghiep-sanxuat/andon-nha-may-san-xuat-o-to_1499504237.jpg

Hệ thống ANDON nhà máy Toyota

Congnghiep-sanxuat/erp-quan-ly-nha-may-cong-ty-san-xuat_1499504236.jpg

PM Quản lý sản xuất (ERP)

Congnghiep-sanxuat/phan-mem-theo-doi-tinh-trang-may-moc_1499504237.jpg

Hệ thống giám sát công nghiệp

Search