Công nghiệp - Tự động hóa

m__y-b__n-h__ng-t___-_____ng_1609379963.jpg

Máy bán hàng tự động

ProjectImage/5-teaprocessingstore_1538622422.jpg

Quản lý trực quan kho SX chè

Congnghiep-sanxuat/andon-nha-may-san-xuat-o-to_1499504237.jpg

Hệ thống ANDON nhà máy Toyota

Congnghiep-sanxuat/erp-quan-ly-nha-may-cong-ty-san-xuat_1499504236.jpg

PM Quản lý sản xuất (ERP)

Giao-thong/logistics-sap-xep-dieu-khien-nhap-hang_1499503442.jpg

PM Logistic xuất nhập kho hàng

Congnghiep-sanxuat/phan-mem-theo-doi-tinh-trang-may-moc_1499504237.jpg

Hệ thống giám sát CN(Tabuchi)

Search