Lĩnh vực Giao thông - Logistic

ProjectImage/4-atgtupgrade_1538622421.jpg

Nâng cấp hệ thống PM Giám sát trật tự ATGT

ProjectImage/9-llgiaothong_1538622425.jpg

Xây dựng PM Cổng thông tin giao thông TP Hà Nội, ứng dụng công nghệ Radar

Giao-thong/giam-sat-an-toan-giao-thong_1499503436.png

Giám sát trật tự vi phạm ATGT

Giao-thong/giao-thong-giam-sat-luu-luong_1499503441.jpg

Giám sát lưu lượng giao thông

Giao-thong/logistics-sap-xep-dieu-khien-nhap-hang_1499503442.jpg

Hệ thống logistic xuất nhập kho hàng

Giao-thong/giao-thong-nhan-dang-loi-vi-pham-an-toan-giao-thong_1499503440.jpg

Nhận dạng lỗi vi phạm ATGT

Search