VĂN PHÒNG

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP - lƯƠNG THƯỞNG XỨNG ĐÁNG VỚI NĂNG LỰC

 

Chúng tôi là chuyên gia

YÊU THÍCH, ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ

 

Lập trình ứng dụng Web 90%
90% Complete
Ứng dụng công nghệ Cloud 95%
95% Complete
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI - Machine Learning 86%
86% Complete
Xử lý hình ảnh 92%
92% Complete

Các công nghệ đã được áp dụng trong các dự án qua các năm

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Giao-thong/giao-thong-giam-sat-luu-luong_1499503441.jpg

Giám sát lưu lượng giao thông

Nong-nghiep/co-so-du-lieu-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503833.jpg

CSDL Giống cây trồng quốc gia

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-ban-do-so-cuu-nan-hoa-chat_1499502882.jpg

Bản đồ số phục vụ công tác cứu hộ

ProjectImage/5-teaprocessingstore_1538622422.jpg

Quản lý trực quan kho SX chè

ProjectImage/13-congcubandoso_1538622427.jpg

Xây dựng bộ công cụ bản đồ số

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-giam-dinh-tai-lieu_1499503030.jpg

Giám định tài liệu

Giao-thong/giam-sat-an-toan-giao-thong_1499503436.png

Giám sát trật tự vi phạm ATGT

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-iso_1499503973.jpg

Quản lý ISO online

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-thoi-gian-thuc-realtime_1499503160.jpg

PM Mô phỏng thời gian thực

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-quan-ly-ho-so-doi-tuong_1499503023.jpg

PM quản lý hồ sơ vụ án đối tượng

ProjectImage/12-nangcapnhmau_1538622426.jpg

Nâng cấp PM Ngân hàng Máu Viện 103

Y-te-moi-truong/y-te-quan-ly-phong-kham-chuyen-nganh_1499504392.jpg

Quản lý phòng khám chuyên ngành

Nong-nghiep/co-so-du-lieu-gene-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503834.jpg

CSDL GEN giống cây trồng quốc gia

ProjectImage/2-vinid_1538622420.jpg

Migrate hệ thống VinID lên Azure

Congnghiep-sanxuat/erp-quan-ly-nha-may-cong-ty-san-xuat_1499504236.jpg

PM Quản lý sản xuất (ERP)

ProjectImage/11-laplichbkcontech_1538622426.jpg

PM Lập lịch và quản lý dự án ODA

z2483030201876_7fb75f22fd27777409dd3cae03ab0e6e_1621240526.jpg

PM Khảo nghiệm mô hình trực quan

Giaoduc-Daotao/phan-mem-quan-ly-dao-tao-autolab_1499503160.jpg

PM Quản lý đào tạo TPAutoLab

ProjectImage/7-dustestingadi_1538622424.jpg

Triển khai PM Khảo nghiệm giống DUS

28-12-2018-20-so-cuoc-goi-tu-van-tong-dai-111-ve-xam-hai-bao-luc-tre-em-fb26f471-details_1586833905_jpg_38b771c9b3a6895a9e8cbd882c2df730_1586918695.jpg

PM BV trẻ em Tổng đài 111

ProjectImage/6-staffattendee_1538622422.jpg

Chấm công nhận dạng khuôn mặt

Congnghiep-sanxuat/phan-mem-theo-doi-tinh-trang-may-moc_1499504237.jpg

Hệ thống giám sát CN(Tabuchi)

Giao-thong/giao-thong-nhan-dang-loi-vi-pham-an-toan-giao-thong_1499503440.jpg

Nhận dạng lỗi vi phạm ATGT

Giao-thong/logistics-sap-xep-dieu-khien-nhap-hang_1499503442.jpg

PM Logistic xuất nhập kho hàng

Y-te-moi-truong/y-te-quan-ly-ngan-hang-che-pham-mau_1499504392.jpg

Quản lý ngân hàng chế phẩm máu

ProjectImage/9-llgiaothong_1538622425.jpg

Cổng TT giao thông Hà Nội CN Radar

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-kiem-tra-hang-dong-goi-san_1499503973.jpg

Quản lý Kiểm tra HĐGS - PT đo

Nong-nghiep/phan-mem-khao-kiem-nghiem-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503835.jpg

Kiểm nghiệm chất lượng giống cây

Giaoduc-Daotao/phan-mem-quan-ly-phong-lab_1499503161.jpg

PM Quản lý phòng LAB thực hành

ProjectImage/4-atgtupgrade_1538622421.jpg

Nâng cấp PM Giám sát trật tự ATGT

Y-te-moi-truong/moi-truong-quan-ly-nha-may-nuoc_1499504390.jpg

Hệ thống thanh toán nhà máy nước

m__y-b__n-h__ng-t___-_____ng_1609379963.jpg

Máy bán hàng tự động

phai-phoi-hop-kiem-tra-do-luong-hang-dong-goi-san-trong-luu-thong-buon-ban_1607504395.jpg

Quản lý NVKHCN

Y-te-moi-truong/industrial-zone-environmental-quan-trac-moi-truong-khu-cong-nghiep_1499504390.jpg

Giám sát và quan trắc KCN

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-may-3-toa-do_1499503159.jpg

PM Mô phỏng thiết bị đo 3 tọa độ

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-van-ban_1499503975.jpg

Quản lý văn bản

Search