Công nghệ

ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ MỚI - HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG

 

Chúng tôi cam kết không ngừng tìm tòi, nghiên cứu làm chủ các công nghệ trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ thông tin nhằm cung cấp cho khách hàng những giải pháp hiệu quả và kinh tế nhất trên cả mong đợi.
PROGRAMMING LANGUAGE
C#
Javascript
Python
PHP
NodeJS
C, C++
Objective C
Java
VB  .NET
OPERATING SYSTEM
Microsoft Windows
Ubuntu, CentOS
Mobile platform:
  • Android
  • iOS
TESTING TOOL
JUnit
xUnit
Selenium
Apache JMeter
MANAGEMENT TOOL
Microsoft Project
Redmine – Bug tracking
JIRA
Microsoft Excel
EVM -Earned Value Management
MAP TECHNOLOGY
OpenStreetMap
Google Maps
Here Map
Vietbando
DATABASE
SQL Server 2012 / 2014 / 2016 / 2017
MySQL
MongoDB
RabbitMQ
RedisCache
PostgreSQL
Apache Hadoop
SQLite
Microsoft Access
DEVELOPMENT TOOL
Microsoft Visual Studio ( 2015, 2017, 2019)
Visual Studio Code
Eclipse
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Microsoft Visio
Visual SVN, Tortoise
GitHub
PHPStorm (PHP)
PyCharm (Python)
SERVER
Docker / Kubernetes
IIS
Apache
Nginx
CONNECTION
LAN/Ethernet/RJ-45
TCP/IP
Bluetooth
RS-232 / RS-485
Wifi
GPRS/3G/4G
FRAMEWORK
Microsoft .NET framework
Microsoft .NET Core Framework
Angular Framework (7, 8, 9)
ReactJS
Odoo ERP (12, 13)
Laravel, CodeIgniter
WPF
Windows Form
Windows 32, Windows API
CLOUD SERVICES
Microsoft Azure
Amazon AWS
Google Cloud Service
Virtual Machine
Application Services
CDN
IoT
Chatbot
Machine Learning
Cloud Database
Cache
AI
Cognitive Services
Face Recognition
Text Recognition
DEVICES
Camera (IP, Analog)
Printer
Scanner
Barcode/QR Code Reader
Handheld (Mobile)
GPS Devices
Thiết bị đặc chủng (An ninh, Quân đội)
Chúng tôi là chuyên gia

YÊU THÍCH, ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ

 

Lập trình ứng dụng Web 90%
90% Complete
Ứng dụng công nghệ Cloud 95%
95% Complete
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI - Machine Learning 86%
86% Complete
Xử lý hình ảnh 92%
92% Complete

Các công nghệ đã được áp dụng trong các dự án qua các năm

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Y-te-moi-truong/moi-truong-quan-ly-nha-may-nuoc_1499504390.jpg

Hệ thống thanh toán nhà máy nước

images-motthegioi-vn-8443_dw5nlwr1bmcty29uzy1uz2hlltqwlw5nyw4ty2hhbi1jdw9jlwdvas1yywm-_1607504396.png

Phần mềm Phân tích dữ liệu cuộc gọi

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-kiem-tra-hang-dong-goi-san_1499503973.jpg

Quản lý Kiểm tra HĐGS - PT đo

Congnghiep-sanxuat/erp-quan-ly-nha-may-cong-ty-san-xuat_1499504236.jpg

PM Quản lý sản xuất (ERP)

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-thoi-gian-thuc-realtime_1499503160.jpg

PM Mô phỏng thời gian thực

unnamed_(1)_1607504445.jpg

PM Quản lý Ngân Hàng Chế Phẩm Máu

Giao-thong/giao-thong-nhan-dang-loi-vi-pham-an-toan-giao-thong_1499503440.jpg

Nhận dạng lỗi vi phạm ATGT

ProjectImage/4-atgtupgrade_1538622421.jpg

Nâng cấp PM Giám sát trật tự ATGT

ProjectImage/13-congcubandoso_1538622427.jpg

Xây dựng bộ công cụ bản đồ số

quan-ly-ma-vach_1608004728.jpg

Phần mềm Quản lý Mã Vạch

Y-te-moi-truong/y-te-quan-ly-ngan-hang-che-pham-mau_1499504392.jpg

Quản lý ngân hàng chế phẩm máu

Giao-thong/giao-thong-giam-sat-luu-luong_1499503441.jpg

Giám sát lưu lượng giao thông

Giao-thong/logistics-sap-xep-dieu-khien-nhap-hang_1499503442.jpg

PM Logistic xuất nhập kho hàng

Giao-thong/giam-sat-an-toan-giao-thong_1499503436.png

Giám sát trật tự vi phạm ATGT

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-van-ban_1499503975.jpg

Quản lý văn bản

dao_tao_truc_tuyen_1609321060.jpg

PM Quản lý Đào tạo trực tuyến

ProjectImage/6-staffattendee_1538622422.jpg

Chấm công nhận dạng khuôn mặt

phai-phoi-hop-kiem-tra-do-luong-hang-dong-goi-san-trong-luu-thong-buon-ban_1607504395.jpg

Quản lý NVKHCN

ho-so-phong-van-visa-my_1608005046.jpg

PM quản lý hồ sơ vụ án

ProjectImage/7-dustestingadi_1538622424.jpg

Triển khai PM Khảo nghiệm giống DUS

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-giam-dinh-tai-lieu_1499503030.jpg

Giám định tài liệu

28-12-2018-20-so-cuoc-goi-tu-van-tong-dai-111-ve-xam-hai-bao-luc-tre-em-fb26f471-details_1586833905_jpg_38b771c9b3a6895a9e8cbd882c2df730_1586918695.jpg

PM BV trẻ em Tổng đài 111

Y-te-moi-truong/industrial-zone-environmental-quan-trac-moi-truong-khu-cong-nghiep_1499504390.jpg

Giám sát và quan trắc KCN

ProjectImage/9-llgiaothong_1538622425.jpg

Cổng TT giao thông Hà Nội CN Radar

m__y-b__n-h__ng-t___-_____ng_1609379963.jpg

Máy bán hàng tự động

Nong-nghiep/co-so-du-lieu-gene-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503834.jpg

CSDL GEN giống cây trồng quốc gia

unnamed_1607503907.jpg

Phần mềm Quản lý Nhiệm Vụ Khoa Học

ProjectImage/12-nangcapnhmau_1538622426.jpg

Nâng cấp PM Ngân hàng Máu Viện 103

Congnghiep-sanxuat/phan-mem-theo-doi-tinh-trang-may-moc_1499504237.jpg

Hệ thống giám sát CN(Tabuchi)

ProjectImage/11-laplichbkcontech_1538622426.jpg

PM Lập lịch và quản lý dự án ODA

Y-te-moi-truong/y-te-quan-ly-phong-kham-chuyen-nganh_1499504392.jpg

Quản lý phòng khám chuyên ngành

ProjectImage/2-vinid_1538622420.jpg

Migrate hệ thống VinID lên Azure

Nong-nghiep/phan-mem-khao-kiem-nghiem-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503835.jpg

Kiểm nghiệm chất lượng giống cây

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-iso_1499503973.jpg

Quản lý ISO online

Nong-nghiep/co-so-du-lieu-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503833.jpg

CSDL Giống cây trồng quốc gia

ProjectImage/5-teaprocessingstore_1538622422.jpg

Quản lý trực quan kho SX chè

Search